top
logo

Historia stowarzyszenia

Statystyki

Użytkowników : 2
Pozycje : 201
Odsłon : 244994
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 


Życzenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 26 Marzec 2016 12:53

Niech Święta Wielkanocne, 

Przyniosą Wam spokój i radość,

Przepełnią wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie

        rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja". 
 
 
 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 14 kwietnia 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 06 Marzec 2016 16:18

                          Zarząd Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Ścinawie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 14 kwietnia 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Jana Pawła II w Ścinawie („Pałacyk” - parter) o godz. 17.00. W razie braku quorum drugi termin zebrania wyznacza się na godzinę 17.15 tego samego dnia.

Porządek obrad:

1.        Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Ścinawie.

2.        Przyjęcie porządku obrad.

3.        Wybór przewodniczącego, prezydium oraz protokolanta Walnego Zebrania.

4.        Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania.

5.        Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.

6.        Sprawozdanie z  pracy Zarządu i działalności Stowarzyszenia  za rok 2015 r., przedstawione przez   p. prezesa Remigiusza Reszkę.

7.        Sprawozdanie  finansowe za rok 2015, przedstawione przez  p. Teresę Genderkę.

8.        Protokół Komisji Rewizyjnej przedstawiony przez p. Teresę Kogut.

9.        Podjęcie uchwał: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu, zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego, zatwierdzenia Protokółu Komisji Rewizyjnej.

10.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2015 r.

11.     Przedstawienie planów Stowarzyszenia na 2016 r.

12.     Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu planów Stowarzyszenia na 2016 r.

13.     Podjęcie uchwały o wysokości składki członkowskiej na 2016 r. i wysokości wpisowego.

14.     Dyskusja.

15.     Wolne wnioski.

16.     Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.      

Prezes  Stowarzyszenia „Równe Szanse”  w Ścinawie

Remigiusz Reszka

Ścinawa, 06 marca 2016

 

 

Z a p r o s z e n i e

 

     Zarząd Stowarzyszenia zaprasza 3 kwietnia 2016 roku /niedziela/, godzina 12.15 na Mszę św. w intencji członków i podopiecznych Stowarzyszenia. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie członków, podopiecznych i miłośników w salce katechetycznej.                                  Prosimy o pomoc w organizacji spotkania – mile widziane upieczenie ciasta, zgłoszenia: tel. 601 654 984 lub 785 096 511.

Zmieniony: Niedziela, 06 Marzec 2016 16:39
 
15 lat Stowarzyszenia „Równe Szanse” PDF Drukuj Email
Wpisany przez tekst: Lilla Pietryka; video i fotografie: członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Ścinawie; pomysł i montaż D. Kucner i K. Żebrowski   
Niedziela, 22 Marzec 2015 21:36

 

STOWARZYSZENIE „RÓWNE SZANSE” W ŚCINAWIE

organizacja pożytku publicznego
2000-2015

(tekst prezentacji podsumowującej)

 • Gdy Stowarzyszenie  15 lat temu w 2000r. powstawało, to wielu ludziom serce się radowało.
 • Rada Szkoły Podstawowej w Ścinawie je tworzyła i na pomoc uczniom niepełnosprawnym się nastawiła.
 • Wiele zaangażowania spora grupa ludzi okazała, swoją pomoc i czas ofiarowała.
 • Winda dla osób niepełnosprawnych w naszych zamysłach była, aby nadzieja uczniów niepełnosprawnych się spełniła.
 • Pierwsze toalety dla osób niepełnosprawnych w gminie dzięki nam w szkołach zostały wykonane i bariery pokonane.
 • Niezwykła siła w nas drzemała i wiara, aby bariera architektoniczna i ta zwłaszcza w ludzkich sercach się zlikwidowała.
 • No i I Bal Charytatywny zorganizowaliśmy i pieniądze na schodołaz pozyskaliśmy.
 • Odtąd bale co roku organizujemy i sponsorom bardzo dziękujemy.
 • W 2001r. troska serca nasze o Hanie ogarnęła i dla niej akcja nasze dnie i noce zawładnęła.
 • Kwesty, koncerty, występy, loterie i pisma z prośbami były do ludzi dobrej woli wysłane i pieniądze na operacje-78 tys $ uzbierane.
 • I tak co roku bale charytatywne trzeba organizować, aby pomoc także innym osobom móc ofiarować.
 • 1% pozyskujemy i potem zebrane środki potrzebującym przekazujemy.
 • Przez 15 lat ciekawe i wartościowe działania w swój kalendarz wprowadzamy  i za integracją międzyludzką się opowiadamy.
 • Bo my taką myśl sobie przyjmujemy, że warto coś dla drugiego człowieka w tym życiu zrobić i my to po prostu czujemy.
 • Siebie samych w te działania jako wolontariuszy wciągamy i młodzież do tego też zachęcamy.
 • Nasza księgowa Dorotka to człowiek wspaniały i w mądrym wydawaniu środków wprost doskonały.
 •  Z różnymi organizacjami współpracujemy, za wsparcie i pomoc im dziękujemy.
 • Zarząd u nas co 4 lata troszkę się zmienia i dzielnie pracuje, aby nigdy nie mieć lenia.
 • Komisja Rewizyjna go kontroluje i współpracę sobie z nami szanuje.
 • Teraz wymieniać nasze inne działania zaczniemy i jak bardzo kreatywni jesteśmy pokażemy.
 • Każdy nowy rok na sylwestrze diecezjalnym się bawimy i opłatkiem się dzielimy.
 • Podczas koncertów noworocznych kolędy śpiewamy i o swojej radości opowiadamy.
 • W karnawale bale charytatywne organizujemy i podczas licytacji środki finansowe pozyskujemy.
 • Nawet się nie obejrzymy, a już na spotkanie wielkanocne  i mszę świętą w Niedzielę Miłosierdzia się gromadzimy.
 • Nasz ksiądz Prałat od początku duchowo nas wspiera i nasze działania popiera.
 • Gdy rocznica śmierci Papieża co roku nadchodzi to pomysł Pana Janka o biegach integracyjnych przychodzi.
 • Z całego powiatu do Ścinawy osoby niepełnosprawne wówczas się zjeżdżają, w biegach i marszach integracyjnych się zmagają.
 • Już dwie duże konferencje zorganizowaliśmy i  benefis Darkowi przygotowaliśmy.
 • A w maju na wycieczki się wybieramy i Świeradów Zdrój bardzo chętnie odwiedzamy.
 • Podczas wakacji turnus rehabilitacyjny też zorganizowaliśmy i nad morzem w Mrzeżynie  jod wdychaliśmy.
 • Także letnią porą Lubiatów zaliczyliśmy, a tam na koniach jeździliśmy.
 • Podczas wakacji bluesa czujemy i nad Odrą go współorganizujemy.
 • Potem w sierpniu kajakarzy z Wrocławia witamy i do międzynarodowego spływu się przyłączamy.
 • Płyniemy sobie kajakami do Głogowa radośnie, a Mariusz w kajaku wszystkim śpiewa donośnie.
 • No i we wrześniu co roku na pielgrzymkę do Krzeszowa jedziemy i Maryi Łaskawej tam za wszystko dziękujemy.
 • Jesienią do opery lub teatru do Wrocławia wyjeżdżamy i niezwykłe przedstawienia podziwiamy.
 • Niekiedy uda nam się również do Aquaparku wyskoczyć i tam zdrowo i radośnie się wymoczyć, a nawet Świętego Mikołaja zaskoczyć.
 • Już prawie 700 tys. przez 15 lat na rzecz osób niepełnosprawnych przekazaliśmy i mamy nadzieję, że Ścinawie się przydaliśmy.
 • Ale nie tylko tu nas dostrzegają bo i w powiecie Ikary Kreatywne nam przyznają.
 • W 2009r. szkolenie o nordic walking zorganizowaliśmy i ideę marszu z kijkami w Ścinawie zapoczątkowaliśmy.
 • A Paulina grupę integracyjną nordic mocno ćwiczy i z humorem na nas krzyczy.
 • Z kilkami lub bez na zawody integracyjne wyjeżdżamy i medale ogólnopolskie zdobywamy.
 • A nasza Agnieszka nawet vice- mistrzostwo świata w nordic sobie wywalczyła i niezwykle z tego sukcesu z nami się cieszyła.
 • Od Burmistrza nagrodę Promotora dostaliśmy i za nasze działania docenieni zostaliśmy.
 • A w 2010r. teatr integracyjny sobie utworzyliśmy i warsztaty uruchomiliśmy.
 • Po obchodach dziesięciolecia od razu do pracy wróciliśmy i z jeszcze większą werwą działać zaczęliśmy.
 • Pani Tereska Czerwone Kapturki ćwiczy i ze swoim czasem się nie liczy.
 • Nasze sukcesy nas zobowiązywały, a zainspirowane wcześniej pomysły na miejscu usiedzieć nie pozwalały.
 • Choć przez 15 lat nasze kreatywne pomysły w stały program wprowadziliśmy, to jednak nie zawsze kontynuować je mogliśmy.
 • Teatr niezwykle piękne myśli i przesłania ludziom podawał i nasz reżyser coraz wspanialszy się stawał.
 • Dorotka- nasza wspaniała księgowa dalej rachowała, aby każda złotówka na subkontach procentowała.
 • Zarząd nieco się zmieniał, ale dalej intensywnie pracował i co roku kilkadziesiąt godzin pracy wyłącznie społecznej ofiarował.
 • Gdy jakieś utrudnienia się wkradały, pani Tereska od razu ponadczasowy tytuł nowemu spektaklowi nadała i mówiąc: „ nie ma tego złego…” nas wspierała.
 • Potem „Kapryśna Królewna” na deski wkroczyła i przed narzekaniem nas uchroniła.
 • Następnie refleksja bożonarodzeniowa w „Jasełkach” radością wszystkich otoczyła i o miłości Boga do człowieka mówiła.
 • Jak co roku w sierpniu w kajaki wskoczyliśmy i śpiewająco kiełbaski przy ognisku z Panem Kaziem piekliśmy.
 • We Wrocławiu w Forum Organizacji Pozarządowych uczestniczyliśmy i dorobek „Równych Szans” przedstawiliśmy.
 • Wielkie wyróżnienie Krzeszów nam okazał i tytuł „Przyjaciela Osób Niepełnosprawnych” przekazał.
 • Przedstawienie „Humba bumba bang” pokazało jak żyć, aby spełnienie marzeń radość człowiekowi dawało.
 • Gdy zmiany wchodzić zaczęły chciałam się odnaleźć w nowej rzeczywistości, lecz nie uwzględniono w niej mej osobowości
 • W 2014r. nową siedzibę w „Pałacyku” otrzymaliśmy i bardzo z tego się ucieszyliśmy.
 • Podczas Dni Ścinawy kwestowaliśmy i Jagodę wspomagaliśmy.
 • W lipcu 2014r. do Międzywodzia grupa pojechała i tam morzem i słońcem wakacyjnym się zachwycała.
 • Od 2013r. już dwie Prezentacje Teatralne Osób Niepełnosprawnych w powiecie zorganizowaliśmy  i statuetki wielu grupom wręczać mogliśmy.
 • No i przyszedł czas na „Zamieńca”, który świat miłości matki poruszył i całą widownię niezwykle wzruszył.
 • A w grudniu była kolejna zabawa sylwestrowa i na niebie pojawiła się niejedna gwiazdka kolorowa.
 • Na koniec Michał z zespołem muzycznym do Koncertu Charytatywnego reprezentację Stowarzyszenia przygotował i Adam w kolędzie „Cicha Noc” cudownie się zaprezentował.
 • No i 15-lecie się zaczęło….

Dziękując Wszystkim za zaangażowanie, wsparcie, zrozumienie i pomoc
z  całego serca chcę powiedzieć, że ta 15 letnia chwila
wzniosła w me życie niezwykłe wartości i pozwoliła być w świecie
najwspanialszych ludzi, jakimi są osoby niepełnosprawne.

Wraz z wieloma zaangażowanymi ludźmi (których nie sposób tu wymienić)
miałam szczęście doświadczać radości, wzruszeń,
wielu cennych refleksji, że warto, że „mimo wszystko…”,
ale i bardzo trudnych momentów…”

 Z dumą możemy zamknąć najważniejszy rozdział pięknie i mądrze napisanej książki pt.
„Stowarzyszenie Równe Szanse w Ścinawie”.

Życzę wszystkim spełniania się w realizacji planów i marzeń oraz pamiętania,
że życie to sztuka miłości do drugiego człowieka.

Jak dużo i jednocześnie jak mało mieści się w jednym słowie:

 Dziękuję
 

Lilla Pietryka
Prezes Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Ścinawie

wraz z Zarządami
2000-2015

 Ścinawa, 18.03.2015r.

 

 

 

Zmieniony: Poniedziałek, 23 Marzec 2015 08:50
 
Nadzwyczajne walne zebranie członków PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwonę Kozak   
Środa, 11 Marzec 2015 09:10

Zarząd Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Ścinawie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 18 marca 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Jana Pawła II w Ścinawie („Pałacyk”- parter) o godz. 1700. W razie braku quorum drugi termin zebrania wyznacza się na godzinę 1730 tego samego dnia.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Ścinawie.
 2. Wybór przewodniczącego, prezydium oraz protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Stwierdzenie ważności i prawomocności  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Ścinawie.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 6. Podsumowanie 15-letniej  działalności Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Ścinawie przez p. Prezes Lillę Pietrykę, refleksje i informacje dotyczące dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia.
 7. Wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Ścinawie.
 8. Uchwalenie uchwał  i przyjęcie wniosków.
 9. Dyskusja.
 10. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.   

Sekretarz Stowarzyszenia „Równe Szanse”  w Ścinawie

Iwona Kozak

Zmieniony: Środa, 11 Marzec 2015 09:17
 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwonę Kozak   
Środa, 18 Luty 2015 21:18

Zarząd Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Ścinawie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 25.02.2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Jana Pawła II w Ścinawie („Pałacyk” - parter) o godz. 17.00. W razie braku quorum drugi termin zebrania wyznacza się na godzinę 17.30 tego samego dnia.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Ścinawie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego, prezydium oraz protokolanta Walnego Zebrania.
 4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 6. Sprawozdanie z  pracy Zarządu i działalności Stowarzyszenia  za rok 2014r., przedstawione przez   p. prezes Lillę Pietrykę.
 7. Sprawozdanie  finansowe za rok 2014, przedstawione przez  p. Dorotę Kucner.
 8. Protokół Komisji Rewizyjnej przedstawiony przez p. Dorotę Łomnicką.
 9. Podjęcie uchwał: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu, zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego, zatwierdzenia Protokółu Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2014r.
 11. Plany Stowarzyszenia na 2015 r.
 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu planów Stowarzyszenia na 2015r.
 13. Podjęcie uchwały o wysokości składki członkowskiej na 2015r. i wysokości wpisowego.
 14. Podsumowanie 15-letniej  działalności Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Ścinawie przez p. prezes Lillę Pietrykę, refleksja i informacje dotycząca dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia.
 15. Dyskusja.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.      

Sekretarz Stowarzyszenia „Równe Szanse”  w Ścinawie

Iwona Kozak

Ścinawa,09.02.2015 r.
Zmieniony: Środa, 18 Luty 2015 21:34
 
„ZAMIENIEC”- występ teatru integracyjnego w Ośrodku Alzheimera PDF Drukuj Email
Wpisany przez Teresę Kogut   
Czwartek, 04 Grudzień 2014 23:25

W środę 26 listopada nasza grupa teatralna wystąpiła w Ścinawskim Ośrodku Alzheimera. Po raz kolejny pokazaliśmy nasze przedstawienie o macierzyńskiej miłości i problemach rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci.

Sala była wypełniona po brzegi, pacjenci i personel bardzo ciepło przyjęli nasz występ.

Więcej…
 
„ZAMIENIEC”- spektakl o sile macierzyńskiej miłości PDF Drukuj Email
Wpisany przez Teresę Kogut   
Czwartek, 04 Grudzień 2014 22:41

Scenariusz naszego przedstawienia  pt. „Zamieniec” napisałam  w oparciu o opowiadanie szwedzkiej pisarki Selmy Lagerlof. Oczywiście nie było to proste, by z opowiadania skonstruować tekst z podziałem na role, zwłaszcza przystosować  do przedstawienia przez osoby niepełnosprawne. Pomógł  mi w tym scenariusz, który był w posiadaniu siostry Cecylii, a którego nam z chęcią użyczyła –-DZIĘKUJĘ. Dokonałam wielu przeróbek, skrótów, uzupełnień, w ten sposób ostatecznie formułując naszą wersję, zupełnie odmienną od oryginału. Chodziło mi o to, aby powiązać losy baśniowego zamieńca z losami dziecka niepełnosprawnego. Mały troll swym wyglądem przypomina zdeformowane ludzkie dziecko. Pojawienie się takiego dziecka w rodzinie stanowi dla rodziców nie lada wyzwanie. Wymaga od nich wielkiej miłości i poświęcenia. Rodzina musi zdać bardzo trudny egzamin, czasami się rozpada. W naszym przedstawieniu matka wykazuje się niezwykłą siłą, kocha trolla, otacza go pełną poświęcenia i wyrzeczeń opieką. Jest gotowa walczyć z całym światem, aby go ochronić, wynosi malca z płonącego domu, godzi się na rozstanie z ukochanym mężem. Jednak dzięki swojej wielkiej miłości i uporowi odnosi zwycięstwo – ratuje własnego synka i ocala swoją rodzinę. Razem z Martą Juszczyk wyszukałyśmy odpowiednie piosenki , Marta też opracowała stronę muzyczną, dostosowując ją do poziomu naszych artystów, czuwała również nad odtwarzaniem efektów dźwiękowych. Z kolei Ewa Krajka mnóstwo czasu poświęciła na zakup i znalezienie odpowiednich strojów i rekwizytów, w czasie prób zaś czuwała nad układem poszczególnych scen, przebieraniem i pilnowaniem grupy tanecznej, bo nie jest to proste,aby w kilka sekund aktor zdążył zmienić strój i charakteryzację. Była konsekwentna, cierpliwa, a czasami uparta, co jest niezbędne przy ustaleniu ostatecznej wersji spektaklu. W opracowaniu efektów dźwiękowych bardzo życzliwy i pomocny okazał się Przemek Kulak, który mimo kontuzji nogi zaangażował się w opracowanie ścieżki dźwiękowej. Dwie śliczne, sympatyczne dziewczyny - Daria Świercz i Ola Szeliga opracowały układy taneczne i przygotowały naszą grupę baletową. Zaś niezastąpiona Zosia Krenkiewicz, po raz kolejny, szyła i przerabiała stroje . No i jak zwykle kreatywne, pełne pomysłów, dobrych chęci oraz zapału były Dominika Chomont–Parzyńska i Renia Kudzia, które od lat współpracują z naszym teatrem, przygotowują scenografię, rekwizyty, stroje, maski, dekorują scenę, wspierają nas swoją dobrą energią. Warto również podkreślić zaangażowanie Marcina Chmielewskiego, który zaprojektował wykonał piękny plakat, reklamujący nasz spektakl. Życzliwe i bardzo pomocne okazały się panie Eugenia  Mazurkiewicz i  Basia Cichuta, które  pożyczyły nam stroje ludowe, wzruszając nas prostym stwierdzeniem: „ przecież powinniśmy sobie pomagać”.

Więcej…
 
Przygotowania do kolejnego spektaklu Teatru Integracyjnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Teresę Kogut   

Tym razem przygotowujemy przedstawienie pt. „Zamieniec” wg opowiadania szwedzkiej pisarki Selmy Langerof. Zamieniec to w ludowych wierzeniach zachodnioeuropejskich dziecko, które nie jest człowiekiem, lecz potajemnie zostało podrzucone i zamienione przez istoty pozaziemskie  np. trolle, czarownice, krasnoludki.  Zdarza się, że porywają one ludzkie dziecko, a podrzucają swoje. Czasami charakteryzują one zamieńca tak, że przypomina on ludzkie dziecko.

Więcej…
 
Turnus w Międzywodziu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Zaepół readakcyjny RS   
Piątek, 08 Sierpień 2014 21:01

W ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Ścinawa o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie „Równe Szanse” w Ścinawie zrealizowało „Wakacyjny wyjazd dla grupy integracyjnej z Gminy Ścinawa” dla 25 osób niepełnosprawnych, opiekunów osób niepełnosprawnych oraz członków stowarzyszenia.

28 czerwca, w pierwszy  dzień  wakacji, rozpoczął się nasz tygodniowy pobyt nad morzem. Podróż do Międzywodzia rozpoczęliśmy o ósmej rano. Przebiegła ona  bez zakłóceń, z krótkimi postojami, w wesołej, pełnej humoru  atmosferze. Kierownik, pani  Ewa, od razu pokazała nam do kogo będzie należało ostatnie zdanie i  dyscyplinowała nas od samego początku.

Zmieniony: Poniedziałek, 03 Listopad 2014 20:24
Więcej…
 
IX Powiatowe Integracyjne Biegi im. św. Jana Pawła II PDF Drukuj Email
Wpisany przez DK   
Piątek, 23 Maj 2014 00:00

Zmieniony: Piątek, 23 Maj 2014 14:43
Więcej…
 
Ulga rehabilitacyjna - informacja US w Lubinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator DK   

W związku z podejmowaniem różnych działań mających na celu ułatwienie podatnikom korzystania z ulg podatkowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie prosi o rozpowszechnienie wśród Państwa członków i innych zainteresowanych osób załączonej informacji dotyczącej odliczeń w ramach ulg rehabilitacyjnych. Powyższa prośba podyktowana jest częstymi błędami popełnianymi przez podatników w ramach omówionych odliczeń.

Właściwe zrozumienie przedmiotu odliczenia umożliwi podatnikom poprawne odliczenie ulg, a ponadto uchroni przez ewentualnymi konsekwencjami w postaci zwrotu nienależnie otrzymanych nadpłat w przypadku błędnego odliczenia ulg. Rozpowszechnienie przez Państwa Stowarzyszenie załączonych informacji pozwoli dotrzeć do szerszego grona osób zainteresowanych.
Więcej…
 
Pilne zebranie członków stowarzyszenia! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator DK   
Niedziela, 15 Grudzień 2013 14:02

Zarząd Stowarzyszenia Stowarzyszenia „Równe Szanase” w Ścinawie informuje członków stowarzyszenia, że 17 grudnia 2013r. o godzinie 1800 w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie odbędzie się pilne zebranie Członków stowarzyszenia.

Celem zebrania jest przedstawienie aktualnych problemów stowarzyszenia związanych z jego dalszym funkcjonowaniem.

Prosimy o obecność.

Zmieniony: Niedziela, 15 Grudzień 2013 14:13
 
Urząd Skarbowy w Lubinie zaprasza osoby niepełnosprawne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator DK   
Urząd Skarbowy w Lubinie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane ulgami rehabilitacyjnymi (odliczenia od podatku) w dniu 10 grudnia 2013r. o godz. 1000 w sali nr 333 III piętro.
 
I PRZEGLĄD TEATRÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Teresę Kogut   

„Na scenie i w życiu wszyscy mamy równe szanse w spełnianiu marzeń” - pod takim hasłem rozpoczął się I PRZEGLĄD TEATRÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zorganizowany przez  Stowarzyszenie „Równe Szanse”  w Ścinawie  w ramach realizacji projektu „Scena, aktor i ekran – nasza pasja”. Program ten współfinansowany jest przez Urząd Miasta i Gminy Ścinawa oraz przez Stowarzyszenie „Równe Szanse”.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonały  Prezes Stowarzyszenia „Równe Szanse”  Pani Lilla  Pietryka  i członek Zarządu Pani Ewa Krajka. Po przywitaniu zaproszonych gości, został przedstawiony cel konkursu: wspieranie i integracja osób niepełnosprawnych z powiatu lubińskiego oraz podkreślanie edukacyjno-terapeutycznej roli teatru.

W Przeglądzie zaprezentowały się grupy teatralne:
 1. Grupa Taneczna „Niezapominajki” z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie wraz z opiekunkami: panią Ewą Waszewską i  panią Elżbietą Rękawiczką w tańcach: „Taniec kwiatów na łące”, „Zaklinacz węży”, „Powrót górników z pracy” i „Na jarmarku”.
 2. Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk”  i  „Słoneczko” z Lubina z panią Dorotą Polewczyk w przedstawieniu „Ukryty Świat marzeń”.
 3. Grupa Teatralna „Suprematyści” z Gimnazjum Publicznego w Ścinawie z panią Barbarą Chlebicką w przedstawieniu autorskim „Trędowaty, bo nie kochany”.
Poza konkursem wystąpił - Teatr Integracyjny  Stowarzyszenia  „Równe Szanse” w Ścinawie z opiekunkami:  Teresą Kogut,   Ewą Krajką i  Martą Juszczyk, prezentując spektakl „Humba bumba bang, czyli jak spełniają się marzenia”.
Więcej…
 
„Scena, aktor i ekran – nasza pasja” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Lillę Pietrykę   
Sobota, 16 Listopad 2013 21:35

Stowarzyszenie „Równe Szanse” w Ścinawie, w ramach realizacji projektu „Scena, aktor i ekran – nasza pasja”, rozpoczęło w 2013r. IV już edycję Teatru Integracyjnego. W jego ramach zaplanowano zorganizowanie „Przeglądu Teatrów Osób Niepełnosprawnych”, który adresowany jest do szkół i placówek specjalnych, szkół integracyjnych oraz szkół z klasami integracyjnymi, warsztatów terapii zajęciowych z powiatu lubińskiego. Na zaproszenie organizatorów w Przeglądzie mogą wziąć udział grupy spoza powiatu.

Program współfinansowany jest przez Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie oraz Stowarzyszenie.

 

 

 

W związku z powyższym,  serdecznie zapraszamy
do obejrzenia przedstawień grup zgłoszonych na
„Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych”

 pod hasłem:

„Na scenie i w życiu wszyscy mamy równe szanse w spełnianiu marzeń”,
który odbędzie się w dniu 20.11.2013r. w godz. 900-1500
w budynku Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie przy ul. Kościuszki 1.

Zarząd Stowarzyszenia

 
Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Ścinawie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator DK   

Ścinawa, 04.11.2013r.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi tworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ścinawie, Zarząd Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Ścinawie informuje, że działania te nie są podejmowane przez Stowarzyszenie. 

Zarząd Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Ścinawie

 
Więcej artykułów…
« PoczątekPoprzednia12345678NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 8

bottom
topbottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, .me.uk tld hosting. Valid XHTML and CSS.